ASOCIATIA GAL SIRETUL VERDE este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, apolitică, organizată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, aprobată prin legea nr. 246/2005.
Membri fondatori: 26 de parteneri publici si privati, precum si din sectorul asociativ
Luând în considerare analiza teritoriului, agenda comunităţilor locale şi interesele întreprinzătorilor privaţi, parteneriatul din cadrul GAL Siretul Verde a definit trei priorităţi specifice ce trebuie urmărite în vederea dezvoltării durabile a zonei:
  • Cresterea competitivitătii sectoarelor agro-alimentar, forestier precum si a industriei procesatoare aferente din teritoriu
  • Dezvoltarea activitatilor economice non-agricole prin cresterea competitivitatii microintreprinderi lor si IMM-urilor din spatiul rural
  • Conservarea, promovarea si valorificarea capitalului natural si cultural al teritoriului

Asociatia Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde anunță urmatorele posturi  disponibile:

Agent  de dezvoltare( Animator)  (in comuna Ruginesti) – 1 post

Agent  de dezvoltare( Animator)  (in comuna Pufesti ) – 1 post

Agent  de dezvoltare( Animator)  (in comuna Movileni) – 1 post

Agent  de dezvoltare( Animator)  (in orasul Marasesti) – 1 post

Agent  de dezvoltare( Animator)  (in comuna Garofa) – 1 post

Agent  de dezvoltare( Animator)  (in comuna Suraia) – 1 post

Agent  de dezvoltare( Animator)  (in comuna Vanatori) – 1 post

Agent  de dezvoltare( Animator)  (in comuna Vulturu) – 1 post

Asociatia Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde selecteaza Agenti de dezvoltare( Animatori) cu contract individual de muncă pe o perioadă de  9 luni, incepand cu data de 05.01.2015

1. Cerinţe

- Studii medii/superioare;

- Sa aiba cunostiinte medii despre Programul Leader;

- Cunştinţe de operare pe calculator (MS Office)

- Caracteristici și abilități personale: abilități de comunicare, muncă în echipă, spirit de observaţie, selecţie rapidă şi eficientă a informaţiilor utile, capacitatea de a elabora un raport de sinteză.

- o buna cunoastere a mediului socio-economic si administrativ de la nivelul comunei sau orasului  , in care isi va desfasura activitatea.

2. Responsabilităţi:

- Contribuie la atingerea scopurilor asociației, în special prin implementarea cu succes a activităților

programului LEADER, în principal cele legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL:

informare , sprijinirea elaborării proiectelor , lansarea apelului pentru proiecte, selectarea proiectelor,

decizie, monitorizare, arhivare.

- Agentul de dezvoltare este interfața dintre asociație și grupurile țintă specifice din teritoriul GAL,fiind

responsabil față de aceste părți și distribuind informații care dau posibilitatea grupurilor țintă să

înțeleagă politicile promovate de GAL

- Formulează mesaje, pregătește și/sau prezintă materiale informative.

-Monitorizarea beneficiarilor de proiecte ce au proiecte in implementare selectate de GAL Siretul Verde

- Activitatea se va desfasura la sediul Grupului de Acțiune Locală Siretul Verde si in teritoriul GAL Siretul Verde.

3. Dosarul de inscriere trebuie sa contina:

1.CV model Europass;

2.Copie act de identitate;

3.Copie dupa ultima diploma studii;

4.Copie dupa alte acte care sa ateste efectuarea unor specializari, daca este cazul.

4. Beneficii:

- Mediu de lucru modern

- Oportunităţi de dezvoltare profesională

- Participarea la cursuri de perfecţionare şi la evenimente organizate de GAL

- Dobandirea de expertiză in domeniul finantarilor nerambursabile prin PNDR şi PNDR – Axa Leader.

 

5. PROCEDURA DE SELECŢIE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII

 5.1. Etapa 1: Fiecare candidat va depune la Asociaţia GAL Siretul Verde un dosar de candidatură care cuprinde:

- Scrisoare de intenţie

- CV Europass- datat si semnat

- Diplomă(e) studii – în copie

- Certificate şi/sau alte documente doveditoare ale experienţei, daca este cazul

- Recomandare (de la un angajator, profesor, primar – după caz )

- C.I. – copie

Dosarele pot fi transmise si scanate, pe adresa de email : gal@siretulverde.ro

Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare!

Termenul pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură este  de 24.12.2014 ora 12. Dosarele se înregistrează la sediul Asociaţiei GAL Siretul Verde din Comuna Biliesti, Judetul Vrancea, in incinta Primariei Comunei Biliesti, etajul 1, sau la punctul de lucru al Asociaţiei GAL Siretul Verde din  Focsani, Str. Republicii nr. 9, et. 3, (Cladirea ESTINVEST).

In ziua sustinerii interviului de angajare, se vor analiza documentele originale , cu documentele depuse in copie la dosarul de angajare . Astfel, candidaţii vor avea asupra lor la proba interviului  diplomele si/sau certificatele în original.

5.2. Etapa 2: Organizarea interviului de angajare

Candidatii care au depus dosare complete si conforme vor fi contactati pentru programarea

interviului de angajare.

6. Tematica/Bibliografie pentru proba interviului:

1. Strategia de dezvoltare locală a GAL Siretul Verde (www.siretulverde.ro )

2. PNDR 2007-2013, cu accent pe AXA 4 LEADER (www.madr.ro )

3. Regulamentul 1698/2005/CE

4. OUG 34/2006 cu modificările ulterioare

5. OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii și fundatii, cu modificările ulterioare

Asociația Grupul de Acțiune Locala Siretul Verde aduce la cunostinta publica inchiderea, in data de 10 noiembrie a.c, ora 15.00, a sesiunilor de depunere a proiectelor pentru masurile 4.121 – “Modernizarea exploatatiilor agricole“, respectiv 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare“.

In data de 7 august 2014, GAL Siretul Verde a lansat apelul de de selectie pentru masurile 4.121 si 421, cu numerele de referinta M 4.121/3/2014; M 421/2/2014 – depunere continua, pana la epuizarea fondurilor disponibile.Avand in vedere faptul ca nu au fost depuse proiecte pentru masurile amintite, Consiliul Director a decis inchiderea sesiunilor de finantare, in vederea efectuarii demersurilor pentru modificarea planului financiar din cadrul strategiei de dezvoltare locala.

 

GAL Siretul Verde

Presedinte Adrian Colin

Pentru a vizualiza raportul accesati fisierul de mai jos:

raport selectie 111-2014.pdf

Pentru a vizualiza raportul accesati fisierul de mai jos:

raport selectie 3-2014-112.pdf

Promovare

Livada Dima


Info UE
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a reprezentanței Comisiei Europene în România.
Dictionar
Contribuţie publica – fonduri nerambursabile alocate beneficiarilor Programului după contractarea proiectului si după realizarea primelor investiţii; este asigurata prin contribuţia Uniunii Europene (75%) si a Guvernului României (25%) şi acoperă 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului; Contribuţia privata – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în vedere realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare.