ASOCIATIA GAL SIRETUL VERDE este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, apolitică, organizată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, aprobată prin legea nr. 246/2005.
Membri fondatori: 26 de parteneri publici si privati, precum si din sectorul asociativ
Luând în considerare analiza teritoriului, agenda comunităţilor locale şi interesele întreprinzătorilor privaţi, parteneriatul din cadrul GAL Siretul Verde a definit trei priorităţi specifice ce trebuie urmărite în vederea dezvoltării durabile a zonei:
  • Cresterea competitivitătii sectoarelor agro-alimentar, forestier precum si a industriei procesatoare aferente din teritoriu
  • Dezvoltarea activitatilor economice non-agricole prin cresterea competitivitatii microintreprinderi lor si IMM-urilor din spatiul rural
  • Conservarea, promovarea si valorificarea capitalului natural si cultural al teritoriului

Pentru a vizualiza raportul accesati fisierul de mai jos:

Raport de selectie S1 2014 112.pdf

CONVOCARE

Prin prezenta,  invitam membrii sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Asociatiei Grupul de Actiune Locala “Siretul Verde” care va avea loc in data de 24.07.2014 , ora 14.00, in localul Hora Miresei (plaja Putna) din sat Vinatori, com Vinatori, jud Vrancea.

Pentru detalii accesati fisierul de mai jos:

CONVOCATOR AG SIRETUL VERDE.pdf

pentru a vizualiza raportul accesati fisierul de mai jos:

raport selectie 313 mai 2014.pdf

Promovare

Livada Dima


Info UE
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a reprezentanței Comisiei Europene în România.
Dictionar
Contribuţie publica – fonduri nerambursabile alocate beneficiarilor Programului după contractarea proiectului si după realizarea primelor investiţii; este asigurata prin contribuţia Uniunii Europene (75%) si a Guvernului României (25%) şi acoperă 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului; Contribuţia privata – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în vedere realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare.