Principalul rezultat al proiectului “Cooperare pentru succes: marketing on-line pentru produsele locale , portalul www.produslanoi.ro este de astăzi operațional.

Conceput în cadrul proiectului de cooperare dintre GAL Siretul Verde (Vrancea-Galați) și GAL Mara Natur (Maramureș), site-ul este un mijloc important de prezentare și promovare a producătorilor locali, dar și a meșteșugurilor, tradițiilor specifice și obiectivelor turistice din cele două teritorii LEADER.

Proiectul “Cooperare pentru succes: marketing on-line pentru produsele locale” este finanțat din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Măsura 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare“, axa LEADER din PNDR, fiind implementat de Asociația Grupul de Acţiune Locală Siretul Verde (Vrancea-Galaţi) în parteneriat cu Asociația Microregională Mara-Natur (Maramureș).

Obiectivele proiectului vizează valorificarea potențialului local din cele două teritorii prin promovarea în comun a produselor și resurselor locale precum și dobândirea de competenţe şi îmbunătăţirea cunostinţelor prin intermediul acțiunilor de cooperare.

Scopul final este de a promova în comun produsele locale din cele două teritorii LEADER și de a le face cunoscute și în mediul on-line.  În acest sens, o parte din producatorii locali identificați sunt promovați împreună cu produsele și resursele lor pe site-ul www.produslanoi.ro.

Portalul va rămîne funcțional și după finalizarea proiectului de cooperare. Producătorii locali interesați să se promoveze gratuit și în viitor  vor putea face acest lucru după contactarea echipelor GAL Siretul Verde și GAL Mara Natur. Informații suplimentare și detalii de contact pot fi găsite accesând paginile de internet www.maranatur.ro si www.siretulverde.ro.

Asociația Grupul de Acțiune Locală
Siretul Verde 
Președinte Colin Adrian

Asociația Microregională 
Mara Natur
Președinte Roman Vasile Marcel

 


Într-o lume din ce în ce mai digitalizată, internetul poate fi unul dintre cele mai eficiente canale de  marketing și implicit de vânzare pentru produsele locale. De acest lucru s-au convins 24 de producători din GAL Mara Natur și GAL Siretul Verde, care au fost inițiati în utilizarea tehnicilor de marketing on-line în cadrul instruirii care a avut loc marti, 18 august a.c, la pensiunea Rustic din orasul Baia Sprie, judetul Maramures.


produse localeActivitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului “Cooperare pentru succes: marketing on-line pentru produsele locale” și a reunit 14 producători locali din GAL Mara Natur și 10 din GAL Siretul Verde, precum și membri ai echipei de proiect din cele două GAL-uri partenere.
În cadrul instruirii efectuate de specialiști din cadrul SC CERC SRL Baia Mare au fost abordate aspecte relevante precum generalităţi despre marketing, mixul de marketing, planuri de marketing, marketing on-line, motoare de căutare, magazine on-line, promovare pe Internet şi aplicaţii.
Activitatea a fost un bun prilej pentru producătorii din cele două teritorii LEADER să intre in dialog cu privire la posibilităţile şi metodele de promovare on-line a produselor locale, valorificându-se astfel o oportunitate economică pentru comunitățile locale din cele două microregiuni.instruire comuna Baia Sprie

Proiectul “Cooperare pentru succes: marketing on-line pentru produsele locale” este finanțat din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Măsura 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare”, axa LEADER din PNDR, fiind implementat de Asociația Grupul de Acţiune Locală Siretul Verde (Vrancea-Galaţi) în parteneriat cu Asociația Microregională Mara-Natur (Maramureș).
Obiectivele proiectului vizează valorificarea potențialului local din cele două teritorii prin promovarea în comun a produselor și resurselor locale precum și dobândirea de competenţe şi îmbunătăţirea cunostinţelor deţinute de membrii GAL-urilor partenere prin intermediul acțiunilor de cooperare.

Asociația Grupul de Acțiune Locală
Siretul Verde 
Președinte Colin Adrian

Asociația Microregională 
Mara Natur
Președinte Roman Vasile Marcel

21 de producători locali din teritoriul GAL Siretul Verde și 8 din teritoriul GAL Mara Natur   s-au reunit marți, 21 iulie a.c, pentru a participa la prima sesiune de instruire comună din cadrul proiectului “Cooperare pentru succes: marketing on-line pentru produsele locale. Activitatea, la care au fost prezenți si membrii echipelor de proiect ale celor două GAL-uri partenere, a avut loc la Căminul Cultural din comuna Garoafa, județul Vrancea, și a avut ca temă rolul produselor locale în dezvoltarea locală.
instruire Garoafa producatori locali
În cadrul instruirii efectuate de specialiștii Camerei Agricole Județene Vrancea au fost abordate aspecte relevante precum legislația din sectorul produselor tradiționale, schemele de calitate europene, catalogul produselor traditionale românesti, prezentarea de modele de documentații pentru omologarea ca produse tradiționale ale unor produse locale. Activitatea a fost un bun prilej pentru producătorii din cele două teritorii LEADER să intre in dialog cu privire la potențialul produselor care pot fi atestate ca produse tradiționale, valorificându-se astfel o oportunitate economică pentru comunitățile locale din cele două microregiuni. Concluziile la care s-a ajuns în urma sesiunii de instruire au vizat faptul că atât în teritoriul GAL Siretul Verde cât și în teritoriul GAL Mara Natur există potențial pentru omologarea de produse tradiționale pornind de la specificul local al celor două microregiuni (legumicultură, pomicultură, creșterea animalelor). O altă concluzie este că prin asocierea producătorilor cresc semnificativ șansele acestora de a-și promova produsele la nivel national și chiar european, și implicit cresc beneficiile pentru întreprinzătorii care valorifică zestrea locală a celor două teritorii.

Proiectul “Cooperare pentru succes: marketing on-line pentru produsele locale” este finanțat din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Măsura 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare“, axa LEADER din PNDR si este implementat de Asociația Grupul de Actiune Locala Siretul Verde (Vrancea-Galati) în parteneriat cu Asociația Microregională Mara Natur (Maramureș). Obiectivele proiectului vizează valorificarea potențialului local din cele două teritorii prin promovarea în comun a produselor și resurselor locale precum și dobândirea de competenţe şi îmbunătăţirea cunostinţelor deţinute de membrii GAL-urilor partenere prin intermediul acțiunilor de cooperare.

Asociația Grupul de Acțiune Locală
Siretul Verde
Președinte Colin Adrian

Asociația Microregională
Mara Natur
Președinte Roman Vasile Marcel

Gal Siretul Verde
Promovare

Miere Zota


Vremea
Info UE
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a reprezentanței Comisiei Europene în România.
Dictionar
Contribuţie publica – fonduri nerambursabile alocate beneficiarilor Programului după contractarea proiectului si după realizarea primelor investiţii; este asigurata prin contribuţia Uniunii Europene (75%) si a Guvernului României (25%) şi acoperă 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului; Contribuţia privata – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în vedere realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare.