21 de producători locali din teritoriul GAL Siretul Verde și 8 din teritoriul GAL Mara Natur   s-au reunit marți, 21 iulie a.c, pentru a participa la prima sesiune de instruire comună din cadrul proiectului “Cooperare pentru succes: marketing on-line pentru produsele locale. Activitatea, la care au fost prezenți si membrii echipelor de proiect ale celor două GAL-uri partenere, a avut loc la Căminul Cultural din comuna Garoafa, județul Vrancea, și a avut ca temă rolul produselor locale în dezvoltarea locală.
instruire Garoafa producatori locali
În cadrul instruirii efectuate de specialiștii Camerei Agricole Județene Vrancea au fost abordate aspecte relevante precum legislația din sectorul produselor tradiționale, schemele de calitate europene, catalogul produselor traditionale românesti, prezentarea de modele de documentații pentru omologarea ca produse tradiționale ale unor produse locale. Activitatea a fost un bun prilej pentru producătorii din cele două teritorii LEADER să intre in dialog cu privire la potențialul produselor care pot fi atestate ca produse tradiționale, valorificându-se astfel o oportunitate economică pentru comunitățile locale din cele două microregiuni. Concluziile la care s-a ajuns în urma sesiunii de instruire au vizat faptul că atât în teritoriul GAL Siretul Verde cât și în teritoriul GAL Mara Natur există potențial pentru omologarea de produse tradiționale pornind de la specificul local al celor două microregiuni (legumicultură, pomicultură, creșterea animalelor). O altă concluzie este că prin asocierea producătorilor cresc semnificativ șansele acestora de a-și promova produsele la nivel national și chiar european, și implicit cresc beneficiile pentru întreprinzătorii care valorifică zestrea locală a celor două teritorii.

Proiectul “Cooperare pentru succes: marketing on-line pentru produsele locale” este finanțat din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Măsura 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare“, axa LEADER din PNDR si este implementat de Asociația Grupul de Actiune Locala Siretul Verde (Vrancea-Galati) în parteneriat cu Asociația Microregională Mara Natur (Maramureș). Obiectivele proiectului vizează valorificarea potențialului local din cele două teritorii prin promovarea în comun a produselor și resurselor locale precum și dobândirea de competenţe şi îmbunătăţirea cunostinţelor deţinute de membrii GAL-urilor partenere prin intermediul acțiunilor de cooperare.

Asociația Grupul de Acțiune Locală
Siretul Verde
Președinte Colin Adrian

Asociația Microregională
Mara Natur
Președinte Roman Vasile Marcel

Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde invită producătorii locali (fermieri, întreprinzători) din cele 9 localități componente să se înscrie pentru participarea la activitățile proiectului “Cooperare pentru succes – marketing on-line pentru produsele locale” derulat în parteneriat cu GAL Mara Natur din județul Maramureș.

Producătorii și meșteșugarii locali se pot înscrie la una din cele două sesiuni de instruire prevăzute în cursul lunilor iulie și august, unde vor învăța să se promoveze și să își găsească piețe de desfacere inclusiv prin intermediul tehnologiilor moderne. Cei interesați pot completa formularul de înregistrare pe care îl găsesc pe pagina www.siretulverde.ro. Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0237/702.100.

De reținut este că numărul participanților este limitat, iar completarea locurilor disponibile se va face în ordinea înscrierii. Pentru a participa la program, producătorii locali trebuie să își desfășoare activitatea în una din următoarele localități: Ruginești, Pufești, Mărășești, Garoafa, Vînători, Biliești, Suraia, Vulturu și Movileni (jud. Galați).
formular de inscriere.pdf

Asociația Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde și Asociația Microregională Mara Natur anunță lansarea proiectului “Cooperare pentru succes: marketing on-line pentru produsele locale“, începând cu luna iunie 2015. Proiectul este finanțat din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Măsura 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare“, axa LEADER din PNDR. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile este de 8039 euro, din care 5000 euro pentru GAL Siretul Verde și 3039 euro pentru GAL Mara Natur.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Valorificarea potențialului local din cele două teritorii prin promovarea în comun a produselor și resurselor locale;

- Dobândirea de competenţe şi îmbunătăţirea cunostinţelor deţinute de membrii GAL-urilor partenere prin intermediul actiunilor de cooperare.

Principalele activități din cadrul acțiunii comune de cooperare vizează realizarea de materiale de promovare a produselor locale, organizarea a două sesiuni de instruire în fiecare din cele două zone LEADER, precum și realizarea unei pagini web de  promovare a produselor locale specifice celor două GAL-uri partenere.

Asociația GAL Siretul Verde acționează într-un teritoriu alcătuit din 8 localități din județul Vrancea si una din județul Galați: Ruginești, Pufești, Mărășești, Garoafa, Movileni, Vînători, Suraia, Biliești și Vulturu.

GAL Mara Natur acoperă un teritoriu situat exclusiv în județul Maramureș, format din localitățile Baia Sprie, Şişeşti, Baiuţ, Dumbrăviţa, Groşi, Lăpuş, Coroieni, Copalnic Manăştur, Cerneşti, Cupşeni,  Suciu De Sus, Vima Mică, Groşii Ţibleşului, Recea, Coltău.

 

Download the PDF file .


Documentul poate fi descarcat accesand link-ul de mai jos:

Situatia centralizata a proiectelor 31.05.2015.pdf

Gal Siretul Verde
Promovare

Miere Zota


Vremea
Info UE
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a reprezentanței Comisiei Europene în România.
Dictionar
Contribuţie publica – fonduri nerambursabile alocate beneficiarilor Programului după contractarea proiectului si după realizarea primelor investiţii; este asigurata prin contribuţia Uniunii Europene (75%) si a Guvernului României (25%) şi acoperă 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului; Contribuţia privata – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în vedere realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare.