</tr
Document Descarcă
Apel simplificat M9 Apel simplificat M9.doc
Apel detaliat M9 Apel detaliat M9.doc
Ghid final M9 Ghid final M9.doc
Anexa 1 Cerere de finantare M9 proiecte servicii Anexa 1 Cerere de finantare M9 proiecte servicii
Anexa 1.2 CF componenta servicii proiecte mixte Anexa 1.2_CF_componenta-servicii_proiecte-mixte
Anexa 1 Cerere de finantare M9 Anexa 1_Cerere de finantare M9
Anexa 2 Studiul de fezabilitate Anexa_2_studiul_de_fezabilitate
Anexa 3 Memoriu Justificativ Anexa 3 Memoriu_Justificativ
Anexa 4 Fisa Masurii M9 Anexa 4 Fisa-Masurii-M9
Anexa 5 Model Declaratie raportare plati catre GAL Anexa 5 Model Declaratie-raportare-plati-catre-GAL
nexa 6 Model hotarare consiliu local privind implementare proiect Anexa 6 model_hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect
Anexa 6.1 Model hotarare de implementare a proiectului Anexa 6.1_model_hotarare_de_implementare_a_proiectului
Anexa 7 Model Declaratie pe propria raspundere Anexa 7-Model-Declaratie-pe-propria-raspundere
Anexa 8 Fisa de verificare a conformitatii proiectului Anexa 8 Fisa-de-verificare-a-conformitatii-proiectului
Anexa 9 Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate Anexa 9-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-eligibilitate
Anexa 10 Fisa de verificare a criteriilor de selectie Anexa 10-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-selectie
Anexa 11 Fisa de verificare pe teren Fisa de verificare pe teren M9
Anexa12 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare  Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare
Print Friendly