ASOCIATIA GAL SIRETUL VERDE este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, apolitică, organizată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, aprobată prin legea nr. 246/2005.

Membri fondatori: 26 de parteneri publici si privati, precum si din sectorul asociativ

“Siretul Verde” este situat predominant in partea de est a judetului Vrancea, de la nord la sud pe cursul Siretului inferior, respectiv in vestul judetului Galati, prin comuna riverana Movileni.

Teritoriul parteneriatului are o suprafata totala de 607 kilometri patrati, reprezentand 1,69% din suprafata inclusa in Regiunea de Dezvoltare Sud Est . De remarcat faptul ca circa 87 km patrati din cadrul  teritoriului sunt inclusi in aria protejata “Lunca Siretului Inferior”, ceea ce reprezinta circa 14, 33% din totalul suprafetei teritoriului “Siretul Verde”.

Cea mai nordica localitate a teritoriului este comuna Ruginesti, amplasată la 46°51’33” latitudine nordică și 24°48’20” latitudine estică, situată la o altitudine de 118 m deasupra Mării Negre. Distanța dintre cel mai nordic punct al teritoriului față de capitala județului Vrancea- Focșani- este de 47 de km, cel mai apropiat oras fiind municipiul Adjud, la circa 10 kilometri.

Extrema sudica a teritoriului este reprezentata de comuna Vulturu, așezată aproximativ la jumătatea distanței dintre paralelele de 45 și 46 grade latitudine nordică și jumătatea distanței dintre meridianele de 27 și 28 de grade de longitudine estică. Localitatea este situata la o distanta de 22 km de resedinta judetului Vrancea – Focsani si la 65 km de municipiul Galati. Cea mai estica localitate a Siretului Verde este comuna Movileni, situata la 65 de  kilometri de municipiul Galati.

In centrul teritoriului este situat orasul Marasesti,  punct nodal al infrastructurii rutiere si feroviare a regiunii, fiind situate pe rutele Bucuresti-Suceava si Bucuresti-Iasi, cu ramificatii spre Galati-Braila si Panciu -Soveja (cu ramificatie sis pre Transilvania pe calea Lepsa-Targu Secuiesc).

De  altfel orasul Marasesti reprezinta un important nod de cale ferata si rutier pe rutele Bucuresti-Suceava si Bucuresti-Iasi, cu ramificatii spre Galati-Braila si Panciu-Soveja.

Alături de peisajele dominate de suprafete agricole întinse, teritoriul este definit şi de ariile sale protejate, de patrimoniul cultural caracterizat printr-o densitate remarcabilă de monumente istorice şi arhitecturale. Meşteşugurile şi ocupaţiile tradiţionale, o parte dintre ele aflându-se în strânsă legătură cu activităţile agricole, reprezintă alte elemente ce oferă caracterul de unicitate al teritoriului şi care completează tabloul unei zone cu potenţial major de dezvoltare agricolă şi turistică.

Luând în considerare analiza teritoriului, agenda comunităţilor locale şi interesele întreprinzătorilor privaţi, parteneriatul din cadrul GAL Siretul Verde a definit trei priorităţi specifice ce trebuie urmărite în vederea dezvoltării durabile a zonei:

–          Cresterea competitivitătii sectoarelor agro-alimentar, forestier precum si a industriei procesatoare aferente din teritoriu

–          Dezvoltarea activitatilor economice non-agricole prin cresterea competitivitatii microintreprinderi lor  si  IMM-urilor din spatiul rural

–          Conservarea,  promovarea si valorificarea capitalului natural si cultural al teritoriului

Cele trei priorităţi au în vedere utilizarea potenţialului existent şi a unicităţii zonei, fiind construite în jurul resurselor existente dar şi a oportunităţilor de care teritoriul nostru poate profita. Cele trei priorităţi şi planurile aferente au fost gândite astfel încât să acopere o parte dintre slăbiciunile teritoriului –  de productivitate a întreprinderilor, neatractivitatea vieţii economice pentru tineri, lipsa de promovare a zonei etc. Participanţii la elaborarea Planului au în vedere revitalizarea vieţii sociale şi economice a teritoriului şi transformarea acestuia într-un spaţiu vibrant, atractiv atât pentru locuitori cât şi pentru turişti.

Strategia de dezvoltare a fost realizată în mod participativ, cu consultarea dinamică a factorilor interesaţi, cu o evaluare reală a nevoilor dar şi resurselor teritoriului. La elaborarea planului de dezvoltare au participat deopotrivă reprezentanţi ai autorităţilor locale, mediul de afaceri, reprezentanţi ai comunităţilor, specialişti şi consultanţi externi. Rezultatul este o conciliere a intereselor acestora în sensul unei dezvoltări armonioase a teritoriului.

Leave a Reply